Jako jedyni w Chorzowie, Katowicach i okolicach posiadamy certyfikowaną przez Europejskie Towarzystwo Oddechowe (ERS) pracownię spirometryczną

W trosce o wysokie standardy opieki medycznej inwestujemy w najnowsze technologie i sprzęt medyczny.

W naszej poradni dysponujemy:

W ramach NZOZ ATOMED działają specjalistyczne zespoły opieki domowej nad pacjentem wentylowanym w warunkach domowych, zespół domowego leczenia tlenem oraz zespół pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.

W Chorzowie jesteśmy jedyną poradnią wykonującą diagnostykę zaburzeń snu w domu Pacjenta.

Osobnym kierunkiem działań w NZOZ ATOMED jest Poradnia Leczenia Bezdechu Nocnego i Chrapania, gdzie zajmujemy się kompleksowo diagnostyką i leczeniem tego typu schorzeń.

Szczegółowe informacje na stronie:

www.niechrapie.com

Misja ATOMED

Misją poradni wielospecjalistycznej ATOMED jest realizacja zadań, do których jesteśmy powołani jako lekarze, dlatego procedury medyczne wykonujemy z najwyższym profesjonalizmem.

Naszą troską jest Pacjent postrzegany jako człowiek, a nie jako kolejna pozycja na liście chorych, a celem świadome i odpowiedzialne podnoszenie jakości świadczonych przez nas usług medycznych.

Naszą misję realizujemy przez:

  • zwracanie szczególnej uwagi na oczekiwania i potrzeby naszych Pacjentów
  • wykonywanie działań medycznych w atmosferze zaufania i poszanowaniu godności każdego człowieka
  • podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego
  • wyposażanie poradni w najnowszy sprzęt medyczny
  • przestrzeganie wszystkich polityk oraz wymagań dotyczących bezpieczeństwa informacji
  • szeroko pojętą profilaktykę zdrowia oraz podnoszenie świadomości zdrowotnej społeczeństwa poprzez kampanie prozdrowotne

Świadczenia w ramach kontraktu z NFZ: