Pacjentom wymagającym leczenia respiratorem w warunkach domowych zapewniamy fachową opiekę:

Do domowej opieki nad pacjentami wentylowanymi mechanicznie (przy pomocy respiratora) kwalifikujemy chorych z niewydolnością oddychania, wymagających ciągłej lub okresowej terapii oddechowej:

  • inwazyjnej (rurka tracheostomijna)
  • nieinwazyjnej (różnorodne ustniki, maski, kaski)

Ten rodzaj opieki przeznaczony jest dla pacjentów niewymagających hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii lub pobytu w zakładach opieki całodobowej, jednak wymagających stałego specjalistycznego nadzoru lekarza, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji, którzy wyrażą świadomą zgodę na ten typ leczenia.

Atuty wentylacji w warunkach domowych:

Świadczenia realizowane przez Zespół Opieki nad Pacjentem Wentylowanym w domu są udzielane w ramach kontraktu z NFZ na podstawie ważnego skierowania lekarza z Oddziału Intensywnej Terapii lub Pulmonologii

Opieką nad pacjentem wentylowanym przy pomocy respiratora w domu mogą zostać objęci tylko chorzy, którym zapewni się:

  • odpowiednie warunki mieszkalne
  • stałą opiekę rodziny lub opiekunów prawnych przeszkolonych w zakresie obsługi aparatury medycznej i udzielania pierwszej pomocy

Pacjentów wentylowanych mechanicznie, wymagających długoterminowej opieki wyposażamy w wysokiej klasy sprzęt:

  • respirator z filtrami i zestawem do podłączenia
  • ssak
  • pulsoksymetr
  • aparat ambu
  • rurki tracheostomijne
  • cewniki