Zespół Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej świadczy usługi w miejscu zamieszkania dla Pacjentów:

Zaletami pielęgniarskiej opieki długoterminowej w warunkach domowych są:

  • komfort chorego przebywającego pod stałą opieką medyczną
  • możliwość przebywania z bliskimi w przyjaznym otoczeniu
  • wspieranie rodziny w pielęgnacji nad osobami przewlekle chorymi

Istnieje możliwość uzyskania świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w trybie komercyjnym


Wizyty pielęgniarskie w ramach kontraktu NFZ odbywają się we wskazanych terminach,
nie mniej niż 4 razy w tygodniu.

Zakres usług świadczonych przez Zespół Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej wynika ze stanu zdrowia oraz potrzeb Pacjenta i obejmuje:

  • opracowanie i wdrożenie indywidualnego planu opieki pielęgnacji pacjenta
  • przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niesprawnością;
  • edukację zdrowotną pacjenta oraz członków jego rodziny;
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym;
  • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji pacjenta w domu.

Pielęgniarki opieki długoterminowej w domu Pacjenta udzielają świadczeń:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 – 20:00
  • w soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy tylko w medycznie uzasadnionych przypadkach